085 0470 990 info@anchiano.nl

IJmond Werkt! onderzoekt of technologie medewerkers van de groenvoorziening kan ondersteunen

Voor de medewerkers werkzaam bij de groenvoorziening van IJmond Werkt! is het uitdagend een bepaald beoogd kwaliteitsniveau (niet te veel, niet te weinig) te handhaven bij de verzorging van de plantsoenen.

Kan technologie ze hierbij ondersteunen? IJmond Werkt! heeft dit in samenwerking met TNO onderzocht en aan Anchiano de opdracht gegeven hiervoor een app te ontwikkelen.

Dit project maakt deel uit van een groter programma van TNO, dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) en de Goldschmeding Foundation.

“Met AI leren de medewerkers op het juiste niveau te werken. En daarnaast is de app een zeer waardevolle informatietool voor de mensen in het veld.”

Sylvia van ’t Hof

Projectleider, IJmond Werkt!

“IJmond Groen stapt de digitale wereld in met de groen app!”

Hendri Rouw

Teamleider Groen, IJmond Werkt! (foto: Broer de Boer)

“Met de app kan ik makkelijk zien wat er gedaan moet worden. En de app helpt mij beter A, B of C kwaliteit te herkennen.”

Florian Böhm

Medewerker Groen, IJmond Werkt!

“Door deze nieuwe manier van werken, werken de medewerkers efficiënter en effectiever en staan ze in de kracht van hun werk. Uw tool in het groen voor elk seizoen.”

Jos Knaap

Teamleider Groen, IJmond Werkt!

Proces en de doelgroep

Het project is opgezet in goede samenwerking met TNO en de app ontwikkelaar Anchiano. Aan het project doen 85 medewerkers mee met en zonder een beperking. De app is ontwikkeld op basis van de ervaringen en wensen van de (meewerkend) voormannen en teamleiders van de deelnemende groenploegen. Middels een iteratief proces zijn steeds functionaliteiten aan de app toegevoegd (of verwijderd) op basis van de praktijk en feedback van medewerkers, voormannen en teamleiders. De lancering, de training en begeleiding van medewerkers moeten een extra impuls geven aan het gebruik van de app. Het project wordt regelmatig geëvalueerd (ook door TNO) gedurende de looptijd van het traject.

 

De technologie: Groen Werkt! app

De Groen Werkt! app is een applicatie op een iPad of de smartphone van de medewerker waarmee meerdere foto’s van een groenvak kunnen worden gemaakt. Op basis van deze foto’s  wordt bepaald middels kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence – AI) welk werk is gedaan is en er wordt daarna een advies aan de medewerkers gegeven.

Ook biedt de app diverse andere functionaliteiten aan, zoals groenvakken zichtbaar op gedetailleerde kaarten, live locaties, maken van planningen en het uitwisselen van meldingen tussen teamleiders en medewerkers in het veld. Ook kunnen rapportages geëxporteerd worden naar opdrachtgevers en toezichthouders.

 

Leerpunten

Ook al is het project nog niet afgerond, er zijn nu al zeker een aantal leerpunten te noemen. Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij het proces, de gebruiker staat immers voorop. Zij moeten uiteindelijk goed met de app kunnen werken. Flexibiliteit tijdens de ontwikkelfase is ook belangrijk, vooruitkijken naar mogelijkheden en daarbij ook een goede relatie realiseren met de partners. Goede begeleiding van de gebruikers naar de live-gang is essentieel gebleken.

 

Verwachte resultaten

IJmond Werkt! verwacht dat medewerkers worden ondersteund door de technologie en dat het een positief effect heeft op de kwaliteit van het werk, waardoor er meer structuur ontstaat voor de medewerkers, de voormannen en de teamleiders

 

Vervolgstappen

De aankomende tijd zal er bij IJmond Werkt! worden stil gestaan bij de volgende stappen:

  • Vaststellen van technologische mogelijkheden van de Groen Werkt! app en de potentie hiervan bij het wegnemen van eventuele knelpunten en voorzien in behoeften van gebruikers;
  • Doorontwikkeling van de Groen Werkt! app waardoor deze nog beter aansluit bij de doelgroep en het gebruik in de praktijk;
  • Updaten van het Artificial Intelligence (AI) model om met meer foto’s de accuratesse te vergroten door middel van een grotere dataset voor training, test en validatie en het meenemen van de seizoenseffecten;
  • Vaststellen van het gebruiksgemak en begrijpelijkheid van de technologische applicatie voor de doelgroep en vaststellen van de effecten van de technologie op de medewerkers en op hun prestaties en op de begeleiding van de teamleider;
  • Verkennen van de mogelijkheden tot opschaling.

 

IJmond Werkt! in het kort

IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. Het doel is mensen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken door ze actief mee te laten doen aan de maatschappij door werk. Meer informatie over IJmond Werkt! vind je hier.