085 0470 990 info@anchiano.nl

Peter Brouwer is programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt bij de Goldschmeding Foundation en heeft een opinieartikel gepubliceerd. In dit artikel wordt de Groen-app genoemd als een goed voorbeeld om te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Afgelopen 24 mei 2022 is de kick-off georganiseerd van het project “Groei van de inzet van cognitieve support technologie (CST) en bevorderen van doorstroming van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk”. Een project van samenwerkende leer-werkbedrijven en TNO, ondersteund door de Goldschmeding Foundation. De deelnemende leer-werkbedrijven zijn IJmond Werkt!, Senzer en Waakzaam Rivierenland. Dit project behelst de uitvoering van het TKI LSH programma op de meerwaarde van Cognitieve Support Technologie (CST). Voor Anchiano betekent dit dat bij meerdere leer-werkbedrijven de Groen-app wordt geïmplementeerd en het AI model wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

Bekijk hier de link naar het bericht van Leendert Bos, Kwartiermaker Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) en Adviseur Innovatie Cedris.

 

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie, afgekort KIT, is een kennisplatform op het gebied van inclusie en technologie. Ook de KIT is betrokken bij het project ‘Groen Werkt! App’ en hebben op hun site diverse artikelen geplaatst, waaronder ‘Artifical Intelligence in het groen; werkbedrijf IJmond Werkt! over de Groen Werkt! App’

Voor meer informatie: Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT).

In het vakblad Stad en Groen is een artikel geplaatst over de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van de app Groen Werkt!

(bron en foto’s: Broer de Boer)